Vjeronauk

RASPORED VJERONAUKA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

PRVOPRIČESNICI

PONEDJELJAK
14.00 sati - OŠ Kustošija 3.A
15.00 sati - OŠ Kustošija 3.B
8.30 ili 16.00 sati - Gornja Kustošija 3.D

UTORAK
8.30 ili 14.00 sati - OŠ Oton Iveković 3.A
9.30 ili 15.00 sati - OŠ Oton Iveković 3.B
10.15 ili 16.00 sati - OŠ Oton Iveković 3.C

SRIJEDA
15.45 sati - OŠ Kustošija 3.C (međusmjena)
17.00 sati - OŠ Kustošija 3.A i 3.B (boravak)
17.00 sati - OŠ Ivan Cankar


KRIZMANICI

OŠ OTON IVEKOVIĆ
8.A - utorak 10.45 ili 14.45 sati
8.B - utorak 11.30 ili 15.30 sati
8.C - utorak 10.00 ili 16.45 sati

OŠ KUSTOŠIJA
8.A - četvrtak 8.30 ili 14.00 sati
8.B - četvrtak 10.00 ili 14.50 sati
8.C - četvrtak 9.15 ili 15.45 sati