Župna crkva u potresu

Uslijed potresa koji se dogodio u nedjelju 22.03.2020., oštećena je i naša župna crkva. Pozvan je službeni državni statičar koji je, nakon što je sve pregledao, utvrdio da objekt nije u opasnom stanju te izdao potvrdu o uporabljivosti. Bogu hvala!

Fotografije