Vjeronauk

VJERONAUK ZA PRVOPRIČESNIKE ZA ŠK. GODINU 2023/2024

OŠ KUSTOŠIJA

 • 3.A, 3.B, 3.C i 3.D (škola uvijek prije podne) - UTORAK u 15:00 sati
 • Boravak 3.A i 3.C (u školi su cijeli dan) - UTORAK u 15:45 sati
 • Boravak 3.B (u školi su cijeli dan) - SRIJEDA u 15:45 sati

OŠ OTON IVEKOVIĆ

 • 3.A i 3.C (škola u smjenama) - SRIJEDA u 9:00 ili 15:00 sati
 • 3.B (međusmjena) - SRIJEDA u 17:30 sati

OŠ IVAN CANKAR (u školi su cijeli dan) - SRIJEDA u 17:30 sati

 

VJERONAUK ZA KRIZMANIKE ZA ŠK. GODINU 2023/2024

Nastava ujutro - Kateheza popodne:

OŠ OTON IVEKOVIĆ - ČETVRTAK

 • 8.A - 14:15h
 • 8.B - 15:00h
 • 8.C - 15:45h


OŠ KUSTOŠIJA
- PETAK

 • 8.B u 13:15h
 • 8.A u 16:00h
 • 8.C u 16:45h

Nastava popodne - Kateheza subotom u 19:15h u crkvi ZA SVE