Raspored blagoslova obitelji

Srijeda, 27. prosinca – od 9.30 sati
Graberje (cijela ulica), Lendavska, Štrigovska

Četvrtak, 28. prosinca – od 9.30 sati
Sokolska (od pruge do Zagrebačke), Pasančeva, Matije Gupca, Mije Goričkoga, Braće Seljan, Mariborska, Lermanova, Cirkovci, Celjska, Joze Martinovića

Petak, 29. prosinca – od 9.30 sati
Svačićeva, Radgonska, Poljačka, Poljački odv., Bunjevačka, Prespanska, Ohridska, Bitoljska, Črnomeljski put,  Črnomeljski odv., Granična, Granični odv., Ozaljski put, II. Poljski put

Subota, 30. prosinca – od 9.30 sati
Trg siječanjskih žrtava, Sv. Nikole Tavelića, Školska, Marijana Matkovića, Sukova, Petra Zrinskog, Španovićeva, Matije Ivanića, Duvanjska, Dubička, Selje Ogulinca, Gosposvetska, Tršćanska, Slavka Ježića

Nedjelja, 31. prosinca – od 14 sati
Kotoripska, Kotoripski odvojci I., II., III., Murska, Dekanovečka, Preloška, Hodošanska, Svibovečka

Ponedjeljak, 1. siječnja 2018.
Nema blagoslova obitelji

Utorak, 2. siječnja – od 9.30 sati
Kustošijanska (cijela ulica), Pčelički put, Badljevinski put, Skočilovići

Srijeda, 3. siječnja – od 9.30 sati
Srednjak, Spojni put, Mire Petrina, Kustošijski venec, Kustošijski venec odv., Grgićev put, Ivana Raosa, Dvojkovićev put, Dvojkovićev odv., Završje, Gorenci

Četvrtak, 4. siječnja – od 9.30 sati
Trg HOS-a, Vatrogasna, Grmoščica, Grmoščica lijeva, Grmoščica desna, Roginina i odv., Ciglanska, Bujavički put, Kvaternikova, Vaganačka, Divoselska, Bobarski put, Valenovačka,Suhopoljski put

Petak, 5. siječnja – od 9.30 sati
G. Szaba, G. Szaba odv., Ilica, Sokolska (od Ilice do pruge), Mažuranićeva, Stipanovićeva, Glinska, Skladišna

Subota, 6. siječnja – od 14 sati
Lea Müllera, Lea Müllera odv. I., II. i III.

Nedjelja, 7. siječnja – od 14 sati
Zagrebačka cesta (od Ilice do Kauflanda) – parni brojevi

Ponedjeljak, 8. siječnja – od 16 do 20 sati
Zagrebačka cesta br. 128 i 156 (nove zgrade)

Utorak, 9. siječnja – od 16 do 20 sati
Zagrebačka cesta br. 130 i 130A (nova zgrada)

Srijeda, 10. siječnja – od 16 do 20 sati
Zagrebačka cesta br. 132 i 132A (nova zgrada)